ذهن آگاهی

جرقه : یک عمل برای آگاه نگه داشتن ذهن در هر روز

جرقه : یک عمل برای آگاه نگه داشتن ذهن در هر روز / موفقیت ایران

شادی ظرفیتی است که همه ما از آن برخورداریم که می توان آن را آموزش داد و توسعه داد — این یک مؤلفه اصلی بهزیستی روانشناختی است ، شامل لحظات تقدیر ، رضایتمندی ماندگار و احساس اعتماد به نفس و قدردانی است.

بیشتر بخوانید »