انگیزشی

افکار منفی و تکنیک های عملی برای رهایی از افکار منفی

افکار منفی و راه های مقابله با آن / موفقیت ایران

زمانی که افکار منفی و نجواها سراغ انسان می آید آرامش را از او سلب کرده و باعث می شود فرد ناراحت و نگران شود. در همه ادیان افکار منفی و نجواها را از جانب شیطان دانسته و تنها هدف این نجواها و افکار منفی آسیب رساندن به بشر و ایجاد دلهره و احساس بد و ناخوشایند می باشد .

بیشتر بخوانید »